Aké sú výhody a nevýhody byť platiteľom DPH a kedy sa ním stať?

Niektorí podnikatelia sú platitelia DPH pretože musia, niektorí pretože chcú a niektorí nimi nie sú, pretože sa im to neoplatí.

Hlavne začínajúci podnikatelia mávajú často dilemu, či sa stať platcom DPH alebo nie. Teda pokiaľ ešte majú na výber.

Kedy vzniká povinnosť byť platiteľom DPH?

Firme nastáva povinnosť byť platiteľom DPH vtedy, ak jej obrat prekročí 49 790€ za posledných 12 kalendárnych mesiacov.

Zároveň musí mať sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území Slovenska.

V tomto prípade je firma povinná odoslať žiadosť o registráciu platcu DPH. A to do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po ktorom dosiahla tento obrat.

Platiteľom DPH môžete byť aj dobrovoľne, ak nedosahujete takúto výšku obratu. Je však len na vás, či sa vám to oplatí. Ak si nie ste istí, radšej vyhľadajte profesionála pre daňové poradenstvo.

Aké sú výhody byť platiteľom DPH?

Najväčšia výhoda platcu DPH je tá, že si môžete odpočítať daň pri nákupe od iných platiteľov DPH.

Dobrovoľne sa to oplatí vtedy, ak sú vaši dodávatelia a odberatelia taktiež platcovia DPH. Teda ak podnikáte formou B2B – business to business.

Zaplatenú DPH si odpočítate v daňovom priznaní a štát vám ju vráti. Daň z príjmu tak bude menšia a teda aj náklady o čosi nižšie.

Aké sú nevýhody byť platiteľom DPH?

Ak sú vaši odberatelia bežní ľudia a neplatcovia DPH, musíte im účtovať aj DPH a nemôžete si ju odpočítať.

Musíte navýšiť ceny o daň pri výstupe, pretože vám ju štát nevráti.

Platiteľ DPH musí počítať aj s rastúcim množstvom administrácie. Musí totiž podávať daňové priznanie každý mesiac alebo štvrťročne. Je to ďalšia práca pre účtovníctvo a tak rastú náklady na účtovníka.

Pokuta za nepodanie alebo meškanie každého daňového priznania či kontrolného výkazu je 60€. Môže však narásť až do výšky 10 000€ v závislosti od oneskorenia či závažnosti chýb.

Je tak dôležité dodržiavať všetky zákony a hlavne termíny.

Kedy sa neoplatí byť dobrovoľným platiteľom DPH?

Všeobecne sa neodporúča registrovať ako platiteľ DPH, pokiaľ nemusíte. Alebo ak nepodnikáte formou B2B, kedy si môžete uplatňovať odpočet.

Neoplatí sa to ani živnostníkom, ktorí podnikajú svojou duševnou prácou, ako je napr. poradenstvo.

Ak nemáte veľké výdavky a veľa nenakupujete, nemáte tak čo odpočítavať. Neoplatí sa to ani vtedy, keď vaši odberatelia nie sú platcami DPH, pretože sa navýši cena.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli