Kategória: Investovanie

Investovanie do akcií

Investovanie do akcií predstavuje jednu z mnohých foriem investovania kapitálu a jeho následného zhodnocovania. Akcie predstavujú cenné papiere, ktoré predstavujú vlastníctvo v určitej spoločnosti. Ich kúpou sa teda získavate určitý podiel z celkového zisku a stávate sa spoluvlastníkom. Vo všeobecnosti platí,...

Investovanie do fondov

Investovanie do fondov Vám môže pomôcť zhodnotiť Vaše voľné finančné prostriedky. Medzi najpopulárnejšie patria podielové fondy v rámci ktorých skupina investorov spojí svoj majetok a zverí ho do správy finančnej inštitúcie. Do takéhoto podielového fondu potom môže jednoducho investovať aj jednotlivec,...

Investovanie do zlata

Investovanie do zlata je tradičnou formou investovania už od dávnych čias. Môže sa preto zdať, že pre súčasné obdobie nepredstavuje táto forma investovania výhodnú možnosť, no opak je pravdou. Zlato sa stáva akousi tradíciou, ktorá umožňuje mať poistné krytie pre každého....

ETF investovanie

ETF investovanie je skratka pre investovanie do fondov obchodovaných na burze (Echange Traded). ETF môžeme chápať ako pasívne riadený fond, ktorý sa zameriava na sledovanie určitého podkladového aktíva a sleduje krivku jeho cenového pohybu. Od toho sa odvíja aj ich hodnota....

Poznáte eToro?

Posledná aktualizácia článku prebehla: 27. januára 2023eToro predstavuje sociálnu investičnú spoločnosť, ktorá disponuje 10 pobočkami po celom svete. Táto platforma slúži predovšetkým na manuálne a sociálne investovanie a dá sa používať priamo na internetovej stránke www.etoro.com alebo vo verzii mobilnej aplikácie....

Online investovanie

Posledná aktualizácia článku prebehla: 27. januára 2023Investovanie má obrovský význam pri zhodnocovaní vášho kapitálu. Výhodou online investovania je, že sa dá realizovať aj z pohodlia domova a môžete si napríklad aj vopred vypočítať potenciálny zisk. Dlhodobé investície môžu pre váš kapitál...