Elektromobilita a životné prostredie

Elektromobilita sľubuje „zelenšiu“ budúcnosť pre budúce generácie. Automobilový priemysel ako taký predstavuje jeden z najväčších znečisťovateľov životného prostredia prostredníctvom vypúšťania emisií. Aj z tohto hľadiska sa považujú elektromobily za lepšiu alternatívu, keďže pri bežnom chode neprodukujú prostrediu záťaž. Ako je to s elektrickými autami a reálnym vplyvom na životné prostredie? Aké výhody predstavujú elektromobily pre ochranu životného prostredia?

Vplyv elektromobilov na životné prostredie

elektromobilita

Éra fosílnych palív prinášala množstvo nevýhod najmä čo sa týka vplyvu na životné prostredie. Na druhej strane nám pomerne cenovo dostupné automobily prirástli k srdcu a umožnili viesť omnoho pohodlnejší život. V súvislosti s alarmujúcou situáciou spôsobenou globálnym otepľovaním a klimatickou krízou sa však čoraz viac pohľady odborníkov utiekajú k riešeniu s pomenovaním elektromobilita. Elektromobilita využíva na chod vozidla elektrickú energiu a pri používaní nevznikajú spaľovaním fosílnych palív nadbytočné emisie.

Z tohto hľadiska sa táto metóda zdá bezkonkurenčná a naozaj môže mať napríklad na hromadnú prepravu obrovské výhody. Pri tomto spôsobe prepravy je však potrebné myslieť aj na to, skadiaľ sa elektrická energia na pohon elektrických vozidiel zoberie. Ak totiž vznikne priamo z fosílnych palív, táto výhoda nemusí byť až taká obrovská. Rovnako sa pri využívaní technológií elektrických áut kladie dôraz aj na vznik odpadu vo forme batérií. Elektromobilita nie je bezproblémová a bezemisná, pretože v súčanosti každý výrobný proces berie svoju daň, čo sa týka životného prostredia.

Vývoj technológie

iba elektrické autá

Technológie sa však neustále vyvíjajú a odborníci sa snažia nájsť cenovo dostupné a zároveň aj environmentálne priaznivé riešenie. Výsledkom bude, že budeme môcť viesť rovnako pohodlný život a pritom nebudeme planéte škodiť. Napríklad v súčasnosti sa objavilo množstvo nabíjacích staníc, ktoré fungujú zo solárnej energie. Nabíjacie stanice vo všeobecnosti rozdeľujeme na domáce a verejné. Medzi verejné na Slovensku patria napríklad GreenWay, či ZSE Drive.

Vývoj technológie je pritom podporovaný aj legislatívne, či prostredníctvom metód finančnej stimulácie. Elektromobilita môže lokálne pomôcť znížiť množstvo emisií už teraz, no v dlhodobom meradle sa aj vďaka početným investíciám predpokladá zlepšenie stavu životného prostredia na globálnej úrovni. Podpora tohto trhu znamená, že štáty poskytujú rôzne formy dotácií, či napríklad aj výhody pre majiteľov takýchto vozidiel. Aký názor máte na elektromobilitu Vy?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli