Milionárska daň 2021

Posledná aktualizácia článku prebehla: 11. augusta 2021

Milionárska daň je pomenovaním pre krátenie nezdaniteľnej časti základu dane. Ako už samotný názov prezrádza – týka sa to predovšetkým ľudí s vyšším príjmom, nemusí však ísť len priamo o milionárov. Pojem milionárska daň, rovnako ako jej praktické uvedenie do obehu sa viaže s rokom 2007. Platí pre všetky osoby, ktorých príjem je vyšší ako suma stanovená zákonom. Čo to je a ako to funguje?

Životné minimum a nezdaniteľná časť základu dane

Suma, ktorú stanovuje zákon sa každý rok mení, pretože sa prihliada na dva základné aspekty. Prvým je životné minimum, čo v roku 2021 predstavuje 214,83€. Druhým aspektom je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2021 predstavuje 4511,43€. Zamestnanci môžu požiadať o ročné zúčtovanie dane, mesačne vo výplatných páskach alebo daňové priznanie zamestnávateľa, pričom samostatne zárobkovo činná osoba žiada vždy prostredníctvom daňového priznania.

dane

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje spôsob ako môžete platiť menšie dane. Tieto informácie však neplatia, ak váš príjem presahuje 92,8 – násobok sumy životného minima. Táto suma predstavuje konkrétne 19936,22 €, čo je ekvivalent pre približne 1 661,35 € mesačne. V tomto prípade sa jedná o úplne novú situáciu a hovoríme tu o takzvanej milionárskej dani, ktorej výška sa každý rok mení.

Milionárska daň 2021

V prípade, že prekračujete svojim platom spomínanú sumu 19936,22 € – prejaví sa to tým, že budete platiť vyššie dane. V tomto prípade sa realizujú nové výpočty, pričom sa opäť prihliada na plnú čiastku nezdaniteľnej časti základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane (v tomto prípade vyššia ako 19936,22 €) sa vydelí štyrmi. Následne sa táto suma odčíta od 44,2 násobku životného minima (9 495,49€). Ak je výsledkom výpočtu nula – nezdaniteľná časť základu dane sa nedá uplatniť.

💶Výslednú sumu, ktorú získame takýmto výpočtom potom môže takýto človek uplatniť namiesto plnej sumy nezdaniteľného základu, teda 4511,43€.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli