Zaujmite kvalitou a enviromentálnym zameraním

Hľadáte spôsob, ako vyniknúť v porovnaní s vašou konkurenciou? Na jedinečnosť vašej spoločnosti upozornia certifikáty ISO 9001 a EMAS. Ako ich získať a v čom vám poskytnú konkurenčnú výhodu?

Čo je to ISO 9001

ISO 9001 je základom systémov manažérstva a označuje systém manažmentu kvality. Táto norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Pomôže vám neustále zlepšovať kvalitu vašich výrobkov a služieb, zameriava sa tiež na spokojnosť zákazníka. Ak chcete získať certifikát ISO 9001, jej princípy musia byť uplatňované počas zavádzania systému kvality. Následne je potrebné ich obhájiť v certifikačnom audite.

Ako získať certifikát a ISO 9001 cena

Aby ste medzinárodne uznávaný certifikát ISO 9001 získali, budete musieť prejsť certifikačným auditom. Na to bude nutné naplniť požiadavky v rôznych oblastiach, ako sú: výroba, marketing, riadenie kvality, rizík a zdrojov. Do požiadaviek sú zahrnuté tiež poskytovanie služieb, vzťahy so zákazníkmi, zodpovednosti vedenia, procesné riadenie a iné.

ISO 9001 cena bude závisieť od počtu zamestnancov (vrátane externých), predmetu činnosti, doby zavedenia systému kvality a ďalších. Zdá sa vám ISO 9001 cena vysoká? Po získaní certifikátu vám prinesie lepšiu konkurencieschopnosť a zvýšenie hodnoty spoločnosti. Budete sa tiež môcť zúčastniť výberových konaní. Prínosom je tiež vyššia efektivita procesov, posilnenie vnútornej štruktúry spoločnosti a zlepšenie jej image.

EMAS — dobrovoľný nástroj pre environmentálne správanie

Dobrovoľný nástroj pre environmentálne správanie EMAS je zameraný na podporu ochrany životného prostredia a prevenciu znečisťovania. Dopĺňa normu ISO 14001 s cieľom ešte viac zlepšovať správanie podnikateľských subjektov v tejto oblasti. EMAS má prísnejšie normy na meranie, hodnotenie a zdokonaľovanie správania firiem.

Jej dodržiavanie je monitorované aj verejnými orgánmi. Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS vyžaduje navyše poskytovanie informácií verejnosti. Jej získanie vedie k zlepšeniu image spoločnosti, čo vedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Iste oceníte aj efektívnejšie nakladanie so zdrojmi, čo povedie k úsporám nákladov.

Zdroj obrázka: Cagkan Sayin/Shutterstock.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli