Pomôže vám vysoká škola v podnikaní?

Ísť na vysokú alebo začať zarábať? To je otázka, ktorú si v poslednom ročníku kladie mnoho stredoškolákov. Tomu, či a akým spôsobom vám môže univerzita pomôcť v podnikaní, sa budeme venovať v nasledujúcich riadkoch.

Podnikať sa dá bez titulu aj s ním

Pravdou je, že podnikať môžete začať hneď po strednej škole. Môžete sa venovať odboru, ktorý ste študovali, nezriedka sa stáva, že sa mladí ľudia rozhodnú aj pre celkom nový smer. Na to, aby ste boli v biznise úspešní, je potrebné viac ako vzdelanie. O to svedčia mnohí, ktorí sa pustili do podnikania aj bez titulu. V čom vám môže vysoká škola pomôcť?

Vo veku 19 rokov si nie je každý istý, ktorým smerom sa nakoniec bude chcieť uberať. Získať ďalších 5 rokov na rozmýšľanie preto znie lákavo. Zvlášť, ak máte postarané aspoň o základné výdavky. Nezriedka sa stáva, že práve počas školy študent narazí na niečo, čo ho zaujme natoľko, že sa tomu rozhodne venovať po celý život. Takýmto momentom môže byť napríklad písanie odbornej seminárnej práce.

Písanie semestrálnej práce je zamerané na prenesenie preberaného učiva do praxe. Stačí len  projekt s kreatívnou témou a nápad na podnikanie je na svete.

Študenti obchodných fakúlt, manažmentu a podobných smerov majú možnosť privoňať k podnikaniu na viacerých predmetoch. Na vysokej škole sa tak naučia robiť prieskumy trhu, vytvoriť podnikateľský plán, navrhnúť marketingové aktivity a podobne.

Podnikajte už počas školy

Vedeli ste, že v priemere každý päťdesiaty študent obchodných smerov na univerzite podniká? Hoci sa jedná o malé percento, tieto lastovičky sú dôkazom, že skĺbiť vlastný biznis a štúdium je možné. Prínosom iste nie sú len financie, ktoré sa takýmto spôsobom dajú zarobiť.

Podnikanie počas štúdia je neoceniteľným zdrojom skúseností. Študent vďaka nemu dokáže lepšie „pretaviť“ získané vedomosti do praxe. Pomôže mu to počas prípravy na skúšky a pri písaní seminárnych prác. Takýmto študentom sa tiež ľahšie hľadajú vhodné témy na diplomové práce. Dobrá diplomová práca sa často dá aplikovať na ich vlastný biznis. Vypracovanie jej praktickej časti môže navyše priniesť cenné nové pohľady a nápady na ďalší rast.

Zdroj obrázka: Anton Vierietin/Shutterstock.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli