Ako sa staráte o svoj vozový park?

Či už sa venujete rozvozu jedla, ponúkate služby kuriéra, rozhodnete sa pre výrobu produktov alebo maloobchodný predaj, pri každom type podnikania budete potrebovať auto. Rýchla preprava z miesta na miesto vám ušetrí množstvo času. Máte tiež vozidlá s dieselovým motorom?

Poradíme vám, ako ich udržať vo výbornej kondícii.

Nezabúdajte na DPF filter

Dieselový motor pri spaľovaní pohonných látok produkuje v porovnaní s benzínovým motorom vyššie množstvo pevných častíc. Aby boli počas prevádzky motora účinne zachytávané, je vybavený filtrom. Dobrý DPF filter filtruje pevné častice výfukových plynov, pričom má 80 – 100 % účinnosť. Ak funguje správne, škodliviny zo spaľovania pohonných látok prenikajú do ovzdušia len v povolenom množstve, ktoré je určené limitmi danými Emisnou normou Euro.

Emisnú normu Euro musia dodržiavať všetky benzínové aj dieselové vozidlá. Jej úlohou je zabezpečiť, aby vozidlo neprekročilo stanovený objem vypusteného oxidu uhoľnatého, uhličitého a siričitého. To sa vzťahuje tiež na normy olova, oxidu dusíka, uhľovodíkov a sadzí.

Repas DPF filtra

DPF filter sa pri používaní vozidla môže zaniesť, preto je potrebné jeho pravidelné čistenie. Ako to celé prebieha?

Ak dôjde k zaneseniu filtra pevnými časticami, riadiaca jednotka nastaví chod motora tak, že sa zvýši teplota výfukových plynov. Tým sa zachytávané častice vypália. To sa udeje, ak idete vozidlom pri stredných otáčkach približne 15 minút na vyššom prevodovom stupni. Pokiaľ prečisteniu filtra nevenujete pozornosť, môže sa celkom zaniesť, čoho príznakom je nižší výkon motora. Pri emisnej kontrole by ste s takýmto autom iste neuspeli. Stať sa môže aj to, že by sa nakoniec motor poškodil. Aby ste tomu predišli, pri zanesení vykonajte dôkladný repas DPF.

Repas DPF filtra odstráni zachytené častice, filter bude opäť vhodný na používanie. Repas DPF filtra by mali robiť profesionáli, pri svojpomocnom čistení by mohlo prísť k jeho poškodeniu. Repasovaný DPF filter budete môcť používať minimálne 100 000 km.

Zdroj obrázka: Fahroni/Shutterstock.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli