Faktory ovplyvňujúce SEO

Posledná aktualizácia článku prebehla: 9. augusta 2018

Periodická tabuľka SEO faktorov ovplyvňujúcich poradie stránky vo vyhľadávači

Nezasväteným sa môže SEO optimalizácia zdať ako alchýmia. A preto sa týmto článkom pozrieme na SEO trochu vedecky. Vyhľadávače (u nás predovšetkým Google) odmeňujú stránky dobrými pozíciami na základe správnej kombinácie viacerých faktorov. Všimnite si, na aké faktory a signály je dobré sa pri optimalizácii pre vyhľadávače zamerať.


SEO faktory

Význam jednotlivých SEO faktorov

On-page SEO faktory
Prvky, ktoré môžu ovplyvniť tvorcovia stránok
Obsah
Cq Quality Kvalita Sú vaše stránky napísané spisovne a majú kvalitný a zaujímavý obsah?
Cr Research Výskum Dôkladne ste proskúmali kľúčové slová, které môžu ľudia použít pri vyhľadávaní vašich služieb?
Cw Words Slová Používate na stránke slová a frázy, ktoré užívatelia hľadajú?
Ce Engage Angažovanosť Trávia návštevníci čas čítaním webu alebo okamžite odcházajú preč?
Cf Fresh Čerstvost Sú stránky aktuálne a píšete o „žhavých“ témach?
HTML
Ht Titles Titulky Obsahuje title tag kľúčové slová, ktoré sa viažu k téme stránky?
Hd Description Popisy Popisuje tag meta description to, o čom stránka je?
Hh Headers Nadpisy Používáte v nadpisoch, podnadpisoch a v záhlaví stránky relevantné kľúčové slová?
Architektúra webu
Ac Crawl Prechádzanie Môžu vyhľadávače jednoducho prechádzať jednotlivé stránky webu?
As Speed Rýchlosť Má stránka rúchlu odozvu?
Au URLs URL adresy Sú vaše URL adresy krátké, zrozumiteľné a obsahujú kľúčové slová?
Off-page SEO faktory
Prvky ovlivněné čtenáři, návštěvníky a dalšími stránkami
Odkazy
Lq Quality Kvalita Sú odkazy z dôveryhodných, kvalitných a rešpektovaných webových stránok?
Lt Text Text Nachádzajú sa slová, ktoré používate v odkazoch, aj na vašich stránkach?
Ln Number Počet Koľko odkazov vedie na vašu stránku?
Sociálne signály
Sr Reputation Reputácia Sdílí respektované sociální sítě váš obsah?
Ss Shares Zdieľania Jak moc se šíří váš obsah na sociálních sítích?
Dôvěryhodnosť
Ta Authority Autorita Máte odkazy, „lajky“ a podobné ukazovatele, ktoré z vás robia dôveryhodnú autoritu?
Th History História Vykazuje stránka a doména dlhodobo podobnou činnosť?
Personalizácia
Pc Country Krajina Cielite na krajinu, v ktorej vás užívatelia vyhľadávajú?
Pl Locality Oblasť Cielite na mesto alebo oblasť, v ktorej vás užívatelia vyhľadávajú?
Ph History História Navštevuje niekto pravidelne vaši stránku?
Ps Social Sociálne Čo si o stránke myslia vaši priatelia?
Podvádzanie
Spamové techniky, ktoré môžu byť v SEO dôvodom pre „ban“ či penalizáciu
Vt Thin Slabý obsah Je váš obsah „chabý“ a „plytký“ a chýba mu podstata?
Vs Stuffing Prepĺňanie Používate v obsahu nadmerné množstvo slov, na ktoré vašu stránku cielite?
Vh Hidden Skrývanie Ukrývate slová, na ktoré vašu stránku cielite tým, že je napr. vo farbe pozadia?
Vc Cloaking Prekrývanie Podstrkávate vyhľadávačom iný obsah ako ľuďom?
Vp Paid Links Platené odkazy Kupujete odkazy za účelom získania lepšieho „ranku“?
Vl Link Spam Odkazový Spam Vytvárate množstvo odkazov spamovaním v blogoch, diskusných fórach a na iných stránkach?
Blokovanie
Ak vyhľadávače „zablokujú“ stránku, trpí dôvera a reputácia
Bt Blocking Blokovanie Odstránilo už viacero ľudí vaši stránku z výsledkov vyhľadávania?
Bp Blocking Blokovanie Má niekto blokované vaše stránky, vo svojích výsledkoch vyhľadávania?

Všetky SEO faktory fungujú spoločne

Niektoré SEO faktory ovplyvňujú stránku viac ako iné. V tabuľke sú označené váhou od 1 (najmenej ovplyvňujúce) do 3 (najviac ovplyvňujúce). Žiadnen faktor nefunguje samostatne. Až spojenie viacerých pozitívnych faktorov zvyšuje vaše šance na úspech pri optimalizácii.

Pamätajte tiež, že negatívne faktory a podvádzanie vyhľadávačov môže vaše šance na úspech úplne zmariť.

Zdroj: Search Engine Land

 

https://www.optimal-marketing.cz/faq/seo-faktory

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli