Internetový marketing

Posledná aktualizácia článku prebehla: 7. novembra 2022

Internetový marketing je dnes už povinnou súčasťou samotného podnikania, či vedenia biznisu. Avšak v súčasnosti sa už okrem obyčajných marketingových stratégií používajú aj tie prostredníctvom internetu. Marketing má pre spoločnosť množstvo dôležitých pozitívnych vplyvov, ktoré môžu byť dokonca rozhodujúce pri tvorbe mena a prezentácii výrobkov či služieb.

Marketing predstavuje skupinu činností, ktoré sa zameriavajú na propagáciu, snažia sa plniť ciele spoločnosti a formovať jej meno v spoločnosti. Avšak samotné činnosti sú súčasťou dlhodobého procesu, ktorý smeruje k zdarnému plneniu svojej funkcie. Netreba zabúdať, že tento proces je potrebné neustále sledovať a venovať mu dostatok času.

Len za takých podmienok môže marketing naplno rozvinúť svoj potenciál vo forme viacerých marketingových stratégií. Taktiež je dôležité ovládať aspoň základné princípy tvorenia marketingu a využívania jednotlivých marketingových stratégií. Preto si dnes rozoberieme aspoň základné termíny v oblasti marketingu aby ste vedeli, čo od neho očakávať a ako sa naň pripraviť.

Čo je to cielený marketing?

Cielený marketing sa zameriava najmä na diferenciáciu trhu na rôzne segmenty. Zjednodušene povedané sa snaží rozčleňovať trh na rôzne časti, vďaka čomu môžeme ľahšie vyčleniť cieľové skupiny a záujmy. Samotný marketing vychádza z tohto rozdelenia (diferenciácie) a prispôsobuje tomu marketingové stratégie aj vyvinuté produkty. Cielený marketing pozostáva z viacerých krokov:

  1. trhová segmentácia
  2. orientácia na cieľové skupiny
  3. vymedzenie pozície na trhu

Vďaka prvotnému rozdeleniu trhu sa spoločnosť vie orientovať na potreby potenciálnych zákazníkov a tiež na vývin marketingových procesov a stratégií. Zároveň je však dôležité aj rozdeliť príťažlivosť pre jednotlivé segmenty tak, aby sme mohli vybrať ten najvhodnejší. Táto úloha si vyžaduje nadhľad a skúsenosti aj keď znie veľmi jednoducho.

Posledným, no nesmierne dôležitým krokom, je určenie konkrétneho miesta na trhu, ktoré sú pre váš produkt ideálne. Zameranie na cieľovú skupinu je dôležité od začiatku rozvoja spoločnosti a v tejto časti sa dostáva do vrcholnej pozície. Taktiež je potom ďalším postupom aj tvorba podrobného marketingového mixu.

Marketingový mix sa formuje práve na základe určenia správnych potrieb zákazníka. Zároveň tento mix pozostáva zo 4 hlavných bodov: výrobok, cena, miesto a aktivity na podporu predaja. Pre rozumné rozhodnutia v oblasti voľby marketingového mixu je dôležité správne pochopiť jednotlivé aspekty danej cieľovej skupiny.

Podľa čoho viete, že voľba marketingového mixu je efektívna? Efektívna voľba marketingového mixu sa odzrkadľuje predovšetkým na konkurencieschopnosti, dostatočnom dopyte vďaka splneniu požiadavok zákazníka a taktiež totožnosť so zdrojmi organizácie.

Druhy internetovej reklamy

Internetová reklama je v súčasnosti veľmi populárnou alternatívou v rámci marketingových stratégií a marketingu samotného. Je to spôsobené najmä orientáciou spoločnosti a teda aj trhu na internet.Vďaka tomu je pre spoločnosti omnoho jednoduchšie komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi práve takouto virtuálnou formou.

Taktiež ľudia trávia veľké množstvo času denne na webových stránkach, sociálnych sieťach, či celkovo na internete. Internetová reklama je definovaná ako forma marketingu, ktorá prebieha na internetových platformách. Jej úlohou, tak ako každého marketingového prostriedku, je presvedčiť človeka, či vyvolať pozitívny názor.

Kvôli veľkému vplyvu a atraktívnosti internetových reklám rozlišujeme aj mnohé druhy reklám na internete. Odlišujú sa najmä v samotnom prevedení, avšak ich cieľ je rovnaký. Aké druhy internetových reklám poznáme?

Textová internetová reklama

Takáto reklama je predovšetkým zameraná na textové prevedenie. Klasickým príkladom na textovú reklamu je aj Google Adwords/Google Ads. Podstatou takejto reklamy je najmä vyhľadávanie cez Google prostredníctvom kľúčových slov. Vyhľadávač vám okrem hodnoverných informačných zdrojov ukáže aj linky na textovú reklamu.

Čo sa týka cenníka pre takéto služby, odvíja sa najmä od oblasti, v ktorej reklama pôsobí. Vďaka tomu je možné, že niektoré reklamy sa cenovo diametrálne odlišujú od iných. Formou textovej reklamy je aj intextová reklama, či tiež môžu stránky ponúkať aj Google priestor pre reklamy.

Internetová display reklama

Do internetovej display reklamy patrí predovšetkým banerová forma reklamy. Baner môže mať množstvo podôb, ktoré sa odvíjajú aj od rozvinutia technických vymožeností. Práve preto v minulosti išlo najmä o reklamu vo forme statických obrázkov. Avšak časom sa stala takáto forma reklamy ignorovaná.

Práve preto sa začali používať banery, ktorých hlavnou úlohou je zaujať pozornosť potenciálneho zákazníka. Takáto reklama je tiež známa tým, že je necielená. Avšak v súčasnosti sa už banerové reklamy vedia zobrazovať aj podľa obsahu. Do display reklamy môžeme tiež zaradiť aj youtube reklamu a v súčasnosti už aj banery majú video podobu.

Emailová internetová reklama

Emailová reklama patrí medzi klasické metódy internetového marketingu. Napriek tomu však ide o jednu z najefektívnejších foriem reklám na internete. V minulosti bolo množstvo návrhov ako jej pôsobenie zmeniť napríklad formou sociálnych sietí, avšak stále si zachovala svoje miesto na emailových platformách.

Aj keď už existuje množstvo programov, či samotných emailových platform, ktoré bojujú proti spamu, neustále sa dostávame do styku s takouto formou reklamy. Je to spôsobené aj neustálym zmenou pravidiel v rámci súborov cookies a inými krokmi, ktoré podnikajú stránky, aby sa dostali k potenciálnym zákazníkom.

Internetová reklama a sociálne siete

Tento fenomén predstavuje samostatnú kapitolu. Spočiatku sa sociálne siete zameriavali predovšetkým na komunikáciu medzi ľuďmi. V súčasnosti je hlavnou úlohou sociálnych sietí marketing, biznis a predaj. Ľudia sú platení za zverejňovanie platenej propagácie, za množstvo sledovateľov a množstvo ulovených „zákazníkov“ pre spoločnosť.

Okrem toho samozrejme funguje aj reklama v pravom slova zmysle. Na Facebooku, či iných sociálnych sieťach môžete bezplatne inzerovať, alebo si môžete zaplatiť propagáciu. Vďaka tomu sa vaša reklama dostane do širokého povedomia ľudí za krátku dobu. Na sociálnych sieťach trávime neuveriteľné množstvo času a preto nás tieto reklamy veľmi ovplyvňujú.

Ako začať s internetovým marketingom?

Internetový marketing pozostáva z mnohých krokov a jeho vedenie nie je vôbec jednoduché. Poďme sa však spolu pozrieť na kľúčové aspekty, ktoré je potrebné dodržať pri jeho realizácii.

Marketing samotný spočíva z dvoch základných počiatočných krokov. Spočiatku je dôležité aby ste dostatočne analyzovali. Analýzu trhu a konkurencie predstavuje počiatočné body, bez ktorých nie je možné dostatočne naformovať správne fungujúci online marketing. K tomuto tiež môžeme zaradiť aj analýzu svojich vlastných marketingových schopností v rámci internetovej reklamy.

Analýza celkovo zohráva dôležitú úlohu a netreba je podceňovať. Slúži k správnemu nastaveniu jednotlivých funkčných marketingových stratégií vo vašej oblasti. Práve preto je nasledujúcim krokom práve voľba ideálnych stratégií a celková stratégia vašej internetovej reklamy a marketingu.

Zároveň teda prebieha aj samotná tvorba online marketingového plánu. V tejto časti je však dôležité aj dostatočne analyzovať svoju vlastnú online prezentáciu v rámci marketingu, ktorej súčasťou je napríklad SEO analýza, link building a ostatné dôležité súčasti. Ďalším dôležitým krokom je exekutíva.

Exekutíva pozostáva z tvorby webstránok, výroby kampaní, grafiky a samotnej tvorby konceptu a značky. Veľmi dôležité je však aktivity pravidelne vyhodnocovať. Tým zaručíme pravidelnosť v rámci nášho marketingového plánu a tým aj dostatok dát ne zlepšovanie marketingu.

Práve táto súčasť je často zanedbávaná a to môže byť najväčším zdrojom škody. Je to spôsobené najmä tým, že vďaka neustálej analýze dát môžeme sledovať rast úspešných a neúspešných stratégií a tým neustále prispôsobovať náš online marketingový plán našim potrebám.

Pravidelná analýza dát nám ukazuje, do ktorých prvkov sa oplatí investovať a do ktorých menej. Taktiež sa ale viac dozvedáme aj o našej cieľovej skupine. Samotná analýza dát formou internetovej reklamy je omnoho jednoduchšia, keďže dáta sú pravidelne zaznamenávané a preto je jednoduchšie ich sledovať a vyhodnocovať.

Webstránka ako základ online marketingu

Webstránka väčšinou predstavuje základ vašej propagácie na internete. Je preto nesmierne dôležité jej venovať dostatok času a kreativity. Mali by ste sa venovať jej dizajnu rovnako ako aj obsahu. Dôležitou súčasťou sú aj recenzie od zákazníkov, ktoré prinášajú množstvo pozitívneho vplyvu na potenciálnych zákazníkov.

Aj pokiaľ dominujete predovšetkým na sociálnych sieťach je dobré mať doménu, ktorá vás nelimituje len na takéto stránky. Súčasťou vašej vlastnej domény sú vaše pravidlá a taktiež je prispôsobená vašim potrebám vďaka čomu s ňou viete ľahšie pracovať.

Okrem samotného dizajnu, obsahu a produktov je dôležité zamerať sa aj na sprievodné slovo. Splnením všetkých týchto aspektov však nemusí vaša stránka vždy prosperovať. Je to spôsobené aj tým, že už v súčasnosti poznáme termíny ako SEO optimalizácia, či iné skratky, ktoré predstavujú dôležité pojmy v rámci online reklamy.

Internetový marketing

Internetový marketing je dôležitou súčasťou vedenia vášho biznisu. Pokiaľ sa venujete podnikaniu potrebujete venovať marketingu dostatok času ale aj investícii. Pokiaľ si nie ste istý svojimi zručnosťami v tejto oblasti môžete osloviť aj mnohé spoločnosti alebo internetové stránky, ktoré sa zameriavajú práve na tieto činnosti.

Na internete sa však tiež dokážete dostať k mnohým informáciám. Taktiež sú dostupné aj rôzne kurzy alebo vzdelanie v tejto oblasti. Nepodceňujte kvalitu vzdelania v oblasti marketingu, pretože práve marketing predstavuje v súčasnosti veľmi vplyvný element v rámci vášho podnikania.

Z týchto všetkých informácií vám možno vysvitne otázka: „Prečo je vlastne internetový marketing taký dôležitý pre spoločnosť?“. Odpoveď na túto otázku pozostáva práve z predchádzajúcich slov. Aby bola vaša spoločnosť v centre pozornosti a zároveň konkurencieschopná musíte ju presadiť všetkými dostupnými metódami, pričom najefektívnejšie sú práve média a internet.

V rámci marketingu je veľmi dôležitou súčasťou aj PR. PR alebo public realtions sa zameriava na sprostredkovanie vzťahov medzi spoločnosťou a verejnosťou. Stará sa o dobré meno spoločnosti a vymýšľa stratégie ako možno spoločnosť v očiach potenciálnych zákazníkov dostať do výnimočnej pozície.

PR spolupráca je však v súčasnosti rozšírená aj medzi spoločnosťami navzájom formou PR článkov. Tie sa uverejňujú na weboch a ich prioritnou úlohou je získavanie spätných odkazov. Vďaka tomu sa ľudia ľahšie dostanú na vašu stránku na základe odporúčaní, čo je tiež efektívna formu marketingu.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli