Kto potrebuje ISO certifikáty?

Certifikáty ISO sú určené prakticky pre všetky typy firiem aj živnostníkov. K najbežnejším patria ISO 9001, teda certifikát kvality, ISO 45001 na zabezpečenie ochrany zdravia a ISO 45001 certifikát bezpečnosti.

Výhody certifikátov ISO

ISO – International Organization for Standardization (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu) patrí k medzinárodne uznávaným organizáciám. ISO združuje až 150 krajín a preto dodá ISO certifikát vašej firme vyšší kredit nielen doma, ale aj v zahraničí. Certifikáty ISO sú zárukou, že  vaša spoločnosť spĺňa ich kritéria, čo môže byť pre mnoho klientov dôležitým faktorom.

Certifikát kvality

Certifikát kvality ISO 9001 je určený pre všetky spoločnosti, ktoré chcú poskytovať služby alebo vyrábať produkty najvyššej kvality. Vhodný je pre firmy a živnostníkov v oblastiach ako je strojársky priemysel, stavebníctvo, obchodná činnosť, poskytovanie finančných, sociálnych alebo poradenských služieb a mnoho ďalšieho. Kvalitný systém manažérstva kvality sa odrazí sa spokojnosti zákazníkov, a tým aj na lepších referenciách. Zvýšenie kvality znižuje množstvo reklamácií a chybných produktov.   

Certifikát bezpečnosti

Norma ISO 45001 je dôkazom toho, že pri všetkých činnostiach sa dbá na ochranu zdravia zamestnancov a bezpečnosť pri práci. Medzinárodná norma má upozorňovať na termíny platnosti odborných školení a školení BOZP a PO. Vďaka tomu sa eliminuje riziko úrazov aj nesprávne vykonávanie činností.

Systém environmentálneho manažérstva

Norma ISO 14001 je nástrojom na vytvorenie organizačného rámca ochrany životného prostredia . Zameriava sa aj na nastavenie vyvážených ekonomicko-sociálnych potrieb. Ide teda o normu ktorá preukazuje, že firma sa riadi zásadami pre ochranu životného prostredia ako je znižovanie množstva odpadu, recyklácia, odborné nakladanie s odpadom a pod. 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Pridaj komentár

tipli