Tlačové správy

Posledná aktualizácia článku prebehla: 7. novembra 2022

Tlačové správy majú v dnešnom marketingovom svete veľký význam. Ich popularita začala už v minulosti, kedy slúžili predovšetkým ako hlavný zdroj informovanosti médií. Médiá ďalej tieto informácie sprostredkúvali svojim čitateľom najmä prostredníctvom článkov v novinách a časopisoch. Tak sa zaručoval neustály kolobeh prúdenia informácií.

Ešte aj v súčasnosti pozorujeme takýto vývoj informovanosti, no existujú už aj iné zdroje a nie je to preto jediný a najväčší zdroj. Taktiež sa zmenil aj spôsob sprostredkúvania takýchto správ pre širšiu verejnosť.

V minulosti sa tlačové správy posielali poštou alebo faxom, v dnešnej dobe už na takéto veci používame predovšetkým e-mail alebo vo všeobecnosti internet. Internet postupne nahradil takmer všetky iné spôsoby komunikácie a najmä vďaka pohodlnosti jeho používania sa využíva už takmer na všetko.

S novými výdobytkami techniky sa aj tlačové správy dostali do popredia a dnes už slúžia predovšetkým na tvorbu marketingového konceptu pre rôzne spoločnosti, ich produkty a služby. V marketingu majú veľký význam pri propagácii spoločnosti.

Tlačová správa predstavuje vo všeobecnosti prostriedok, ktorým si medzi sebou zdieľajú informácie firmy a novinári. Oba tieto svety sú takto poprepletané a tvoria samostatný biznis. Jeden nemôže existovať pre druhého a zasa naopak. Je to spôsobené najmä tým, že v súčasnosti sú najväčšie zárobky dostupné práve z reklamy.

Firma teda napíše tlačovú správu, kde stručne popíše nový produkt na trhu alebo inovatívne služby v určitej oblasti. Na základe toho novinár skonštatuje, že ide o zaujímavý podklad na článok a tieto stručné informácie spracuje do pútavého obsiahlejšieho článku.

Po vydaní článku teda môžu byť spokojné obidve strany a taktiež to môže priniesť niečo aj pre čitateľa. Aj keď sú niekedy reklamy otravné, môžu nás upútať a môžeme sa vďaka nim dozvedieť viac, spoznať zaujímavé spoločnosti a podobne. Nie je treba reklamu vždy brať len negatívne, kvôli tomu, že jej je veľa.

Ako sme už spomenuli tak na základe toho, že sme technologicky pokročilí, aj v oblasti marketingu existujú nové alternatívy. Internet ako otvorená platforma poskytuje rôzne možnosti publikovania tlačových správ, ktoré sú zdarma, no môžu mať pre vás veľkú hodnotu.

Tlačová správa- návod na písanie

V prvom rade je dôležité si pripomenúť čo je cieľom tlačovej správy. Tlačovou správou sa snažíte informovať verejnosť o nových úspechoch vašej spoločnosti, napríklad v podobe nového produktu, či služby. Vaším prvotným cieľom nie je reklama ale podanie informácie a od toho by sa malo odvíjať aj samotné znenie tlačovej správy.

Úvod tlačovej správy by mal obsahovať predovšetkým pútavý nadpis. Predstavte si túto situáciu. Novinár si ráno sadne za počítač a s kávou si prezerá prvé tlačové správy, ktoré našiel medzi emailami, aby vedel na čom dnes bude pracovať. V schránke mu svieti 70 neprečítaných mailov a preto už na začiatok nie je veľmi nadšený.

Začne teda jednotlivé správy rozdeľovať už podľa názvu. Niektoré otvorí skôr, iné priamo vymaže a niektoré si nechá na neskôr. Práve preto môže pútavý názov znamenať takmer 80% celkového úspechu. Novinárovi sa zapáči váš pútavý nadpis a zobrazí si vašu správu.

Ďalšou vecou, ktorá by určite v tlačovej správe nemala chýbať sú kontaktné údaje. Či už ich pripíšete na začiatok alebo koniec, je potrebné ich udať a jasne sformulovať. Tlačové správy sú totiž väčšinou veľmi stručné a novinári si preto musia informácie následne dohľadať alebo vypýtať priamo od vás.

Potom sa už presúvame k samotnému zneniu tlačovej správy. Určite by ste si mali dať pozor na prvých 25 slov. Tie by mali stručne a výstižne hovoriť o celej problematike, ktorú by ste chceli prostredníctvom médií zverejniť a prečo. Dobrý novinár zväčša už po prečítaní tejto pasáže vie, či by bol článok na túto tému dostatočne pútavý.

Väčšinou sa o tejto forme písania hovorí ako o obrátenej pyramíde, pretože na úvod potrebujete dostať všetky dôležité informácie, aby ste zaujali. Určite si preto dávajte pozor na správne formulovanie celkového obsahu. Dajte si záležať na správnom znení textu a určite sa vyhýbajte gramatickým chybám a preklepom.

V ďalšej časti textu už môžete prvotný text viac rozviesť a uviesť množstvo detailov. Mali by ste si však dávať pozor aby váš text nepôsobil reklamne, ale zamerajte sa skôr na prezentáciu faktov, skúseností, štatistík a podobne. O ostatné sa už postará samotný novinár.

Zväčša sa priamo v tlačovej správe neposielajú fotky. Pokiaľ ich chcete poslať, určite ich nevkladajte do wordového dokumentu, ale pošlite ich ako prílohu. Ideálne je pokiaľ ich pošlete aj v správnej veľkosti a dobrej kvalite. Nie je však pravidlom, že fotky by ste mali poslať, naopak, ak bude článok žiadaný o fotky si požiadajú.

Tlačovú správu je veľmi dôležité si skontrolovať niekoľkokrát pre zaistenie správnej gramatiky, slovosledu a všetkých dôležitých aspektov. Je samozrejmé, že každý robí chyby a nič nie je dokonalé, ale snažte sa o čo najlepšiu propagáciu a profesionalitu.

Čo sa týka obsahovej stránky vášho textu existuje pár nepísaných pravidiel. Je veľmi dôležité zodpovedať na nasledovné otázky: Kto? Čo? Kedy? Ako? Prečo? Týchto 5 otázok je totiž zároveň aj základom pre písanie článkov a novinári ich nutne vyžadujú.

Taktiež je nepísaným pravidlom, že by tlačová správa nemala byť veľmi dlhá. Často si ľudia myslia, že pokiaľ napíšu viac je to lepšie. Avšak pri tlačovej správe je omnoho viac dôležité aby ste písali stručne, vyzdvihovali fakty a tvorili dobré vety. Novinári si možno totiž vaše slová budú chcieť požičať a tým pádom môžu skopírovať určité pasáže.

Dlhý text je zároveň pre zaneprázdneného novinára s už spomínanou plnou schránkou zbytočný zabiják času a preto sa na zvyšok textu pravdepodobne vykašle. Skúste sa preto viac sústrediť na obsah ako na dĺžku, čím pomôžete rovnako sebe ako aj samotnému novinárovi, či inej posudzujúcej osobe.

Prečo by ste aj vy mali písať tlačové správy?

Význam tlačových správ bol veľký v minulosti, ale je aj dnes. Dnešná doba ich využíva vo viacerých oblastiach, keďže ešte stále sa zachoval aj ich primárny charakter zdroja informovanosti. Avšak dnes sa používajú práve aj na presadenie marketingových stratégií a tvorbu reklamy.

Pokiaľ máte rôzne overené zdroje informácií mali by ste určite písať tlačové správy z dôvodu väčšej mediálnej informovanosti. Avšak zrejme málokto z nás obyčajných ľudí sa zameriava na svetové médiá, pokiaľ sa vyložene nepohybuje v tejto oblasti.

Tlačové správy majú ale veľký význam aj v tej druhej oblasti, teda v oblasti reklamy, kde predstavujú aj veľký zdroj príjmu. Je pravda, že čím ďalej tým viac sa všade vyskytuje reklama, ale je to najmä kvôli jej sile a peniazom, ktoré sa v rámci nej produkujú.

Ak teda chcete spraviť svojej spoločnosti kvalitnú reklamu určite by ste mali skúsiť aj takúto formu marketingu. Môže to byť pre vás niečo úplne nové a napokon sa naučíte chodiť aj v tejto oblasti a bude to pre vás veľmi prínosné.

Pár rád nakoniec

O tom ako písať tlačové správy sme už podali dostatok informácií. Avšak často sa stáva, že ľudia robia zbytočné chyby, ktoré potom môžu ohroziť publikáciu článku, či celkovo prezretie si tlačovej správy a jej správne využitie. Poďme sa teda spolu pozrieť na to, čo by ste nemali robiť, ak chcete písať úspešné tlačové správy.

  1. Komplikovaná grafika síce môže vyzerať esteticky pekne a budete tiež vyzerať technicky zdatný, ale pre novinára je to peklo. Musí sa totiž prehrýzať príliš zdĺhavým textom, kde sú skryté pre neho dôležité informácie. To mu zaberie zbytočne veľa času a tým pádom je pre neho správa nie veľmi pútavá.
  2. Posielajte tlačové správy v správnu dobu. Áno počujete správne. Aj keď internet funguje neobmedzene, mali by ste brať na vedomie, že novinári nepracujú tak ako internet 24 hodín denne. Aj keď váš mail môže spočinúť v ich mailovej schránke kedykoľvek, ideálne je pokiaľ posielate počas pracovnej doby. Vynechajte tiež víkendy a sviatky. Takto sa totiž text ani nemusí dostať do tých správnych rúk.
  3. Uvádzajte cenu. Ľudia majú často tendenciu neuvádzať cenu s odôvodnením, že pre nikoho nebude príliš vysoká ani nízka. Avšak ľudia v súčasnosti radi vidia všetko na jednom mieste. Sme ochotní už omnoho viac investovať za kvalitné produkty. A najmä sme často leniví dohľadávať niečo navyše.
  4. Veľmi dobré je propagovať svoju firmu aj inými spôsobmi a vytvoriť si tak akési meno v spoločnosti a na trhu. Má to veľký význam aj v tomto odvetví, pretože ľudia radi čítajú o úspechu, pretože je to motivačné. Zároveň je tiež jasné, že s dobrými kontaktmi ide všetko ľahšie.
  5. Nebojte sa oslovovať aj zahraničné zdroje pokiaľ na to máte kapacity. Pokiaľ ovládate jazyk a máte možnosť odosielať produkty aj do zahraničia, môže byť pre vás aj takáto cesta plná úspechu.
  6. Rozpošlite tiež svoju správu viacerým spoločnostiam, či novinárom aj v rôznych oblastiach médií. Nikdy neviete, z ktorej strany sa objaví úspech.
  7. Vzdelávajte sa v tejto oblasti, pretože marketing je sférou, ktorá sa neustále mení. Je dôležité aby ste si osvojovali nové stratégie a pracovali na svojom rozvoji. Len tak môžete zaručiť, že budete plnohodnotne plniť svoje pracovné povinnosti a zaručíte si úspech (nielen v tejto oblasti).

Dúfam, že vám dnešný článok priniesol množstvo nových a pútavých informácií, ktoré využijete. Pokiaľ máte nejaké vlastné zážitky z tejto oblasti alebo sa s nami chcete podeliť o svoje tipy, určite si radi prečítame váš komentár! 🙂

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli