Ako zvládnuť štúdium a bez stresov sa pripraviť na budúce povolanie?

Čaká vás písanie bakalárskej práce a ukončenie prvej etapy štúdia? Toto obdobie je náročné po viacerých stránkach, ale rozhodne netreba podliehať panike. Nadobudnuté skúsenosti a rady oceníte keď príde čas na diplomové alebo rigorózne práce, či nové poznatky a skúsenosti, s ktorými zaujmete na pohovore.

Základom je dobrá téma

Ak je to možné vyberte si tému, ktorá vám je blízka a baví vás. Samozrejme zadanie a tému pre jednoduché vypracovanie bakalárskej práce je potrebné konzultovať s vedúcim práce, prípadne osloviť pedagóga, ktorý vyučuje daný predmet. Niekedy je ale potrebné vybrať si z ponuky daných tém. To ale neznamená, že po konzultácií s vedúcim práce nie je možná určitá úprava alebo prispôsobenie témy.

Začnite čo najskôr

Nič neodkladajte na neskôr. Ani výber témy, ani konzultácie a už vôbec nie zháňanie podkladov. Keď už máte tému k teoretickej časti si zožeňte čo najviac zdrojov, z ktorých môžete čerpať. Najlepšie je použiť publikácie, ktoré nájdete napríklad aj v školskej knižnici.

Odporučiť najvhodnejšiu literatúru vám môže aj vedúci alebo konzultant. Opatrný treba byť pri zdrojoch z internetu. Používajte iba tie, ktoré sú overené. Nezabúdajte ani na pravidelné konzultovanie rozpracovanosti.  Skôr ako začnete písať vytvorte si aj osnovu.

Formálne úpravy na neskôr

Na začiatku je dobré nastaviť si štýl a veľkosť písma, riadkovanie a okraje podľa pokynov, aby ste vedeli, koľko strán máte reálne napísaných. Ďalšie formality ako je obsah, zoznam príloh, tabuliek, obrázkov, abstrakt, poďakovanie a pod. si nechajte na záver. Určite ale nie na poslednú chvíľu! Takéto úpravy vám môžu zabrať viac času než očakávate. Obzvlášť to platí v prípade ak bežne takéto úpravy nerobíte.

Pokiaľ vás ale čaká písanie náročnej rigoróznej práce určite využijete skúsenosti z predchádzajúcich záverečných diel. Osloviť môžete aj starších študentov, ktorí už majú aspoň jednu záverečnú prácu za sebou a určite vám budú vedieť poradiť. 

Len potom sa z vás stane človek, pre ktorého nie je dôležité byť len úspešným, ale človekom, ktorý za niečo stojí.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli