Investovanie do akcií môže byť pre každého

V súčasnej modernej dobe patrí investovanie do akcií medzi zaujímavý a nesmierne populárny zdroj pasívneho príjmu. Mnohí ľudia, ktorí neobjavili čaro tejto aktivity, ju považujú za zdĺhavú a nezrozumiteľnú. Opak je však pravdou a investovanie do akcií môže byť zdrojom pasívneho príjmu pre kohokoľvek, kto má odvahu vstúpiť do novej činnosti s veľkým potenciálom. Týmto spôsobom môžete využiť kompletný potenciál vášho príjmu a privylepšiť si bez akejkoľvek práce navyše.

Akcie

Akcie vo všeobecnosti predstavujú legálne vlastníctvo časti ľubovoľnej spoločnosti. Často sa v praxi môžete stretnúť aj s označením cenné papiere. Korporácie vydávajú akcie v dvoch alternatívach a to buď kmeňové akcie alebo prioritné akcie. Kmeňové akcie predstavujú podiel zo spoločnosti a teda aj z jej strát a ziskov. V tomto prípade majú držitelia akcií možnosť voliť predstavenstvo. V jeho kompetencii je aj či si spoločnosť svoje zisky ponechá alebo rozdelí medzi držiteľov akcií v podobe dividend. Prioritné akcie sú také, ktoré poskytujú vyplácanie dividend prednostne. Aj pri bankrote spoločnosti tak majú držitelia akcií akúsi záruku vrátenia počiatočných investícií.

Investovanie do akcií

Investovanie do akcií je výhodná najmä kvôli zisku. Vo všeobecnosti existujú dva spôsoby ako môžete investíciou do akcií zvýšiť svoj zisk. Prvým spôsobom je rast ceny akcií. V podstate ak hodnota vašich akcií stúpa je vhodné tieto akcie predať, aby ste si zaknihovali zisk. Druhým spôsobom sú dividendy, ktoré predstavujú podiel zo zisku spoločnosti vyplatený držiteľom akcií. Pri úspešných spoločnostiach sa zvykne pravidelná výplatná suma zvyšovať, prípadne znižovať.

akcie a burza

Finančné trhy

Obchodovanie s akciami prebieha na akciových burzách pokrývajúcich finančné trhy krajín celého sveta. Jednotlivé akciové burzy fungujú samostatne a nie sú na sebe závislé. Dôležitou vlastnosťou je, že všetky akciové burzy majú svoje obchodné hodiny, počas ktorých máte možnosť obchodovať akcie spoločnosti danej krajiny. Vďaka súčasným technickým vymoženostiam existuje možnosť investovať do akcií spoločností, ktoré sa obchodujú na svetových burzách prakticky z akejkoľvek krajiny.

Akcie je možné nakupovať priamo po ich vytvorení konkrétnou spoločnosťou. Tieto akcie totiž spoločnosť ponúka na predaj, kde si ich môže kúpiť ktokoľvek. Spoločnosti vytvárajú akcie pretože sa snažia zväčšiť svoj kapitál, aby sa mohli venovať ďalšiemu rozvoju. Druhou možnosťou je „nákup z druhej ruky“. Touto možnosťou môžete nakupovať akcie spoločností, ktoré sú už verejne obchodované. Prvým a veľmi dôležitým krokom k samotnej kúpe je založenie účtu u brokera, teda v spoločnosti, ktorá umožňuje investovať do akcií v rámci celého sveta.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli