Investovanie do fondov

Investovanie do fondov Vám môže pomôcť zhodnotiť Vaše voľné finančné prostriedky. Medzi najpopulárnejšie patria podielové fondy v rámci ktorých skupina investorov spojí svoj majetok a zverí ho do správy finančnej inštitúcie. Do takéhoto podielového fondu potom môže jednoducho investovať aj jednotlivec, pričom daný fond investuje Vaše peniaze do jednotlivých komodít za Vás. Aké druhy podielových fondov existujú a ako také investovanie vlastne prebieha?

Čo sú fondy?

Fondy predstavujú, ako sme už predtým spomenuli, majetok viacerých investorov spojený prostredníctvom správcovskej spoločnosti. Ak budete investovať do podielových fondov, za svoju investíciu získate podielový list. Ten v zjednodušenom ponímaní prezentuje Váš podiel.

Podielové fondy pritom rozdeľujeme napríklad podľa toho, do čoho sa prostredníctvom nich investuje – tak rozlišujeme fondy akciové, dlhopisové, peňažné, zmiešané. Môžu sa tiež rozdeľovať podľa miery rizika, pretože každý podielový fond má pridelený číselný ukazovateľ rizikovosti.

Medzi ďalšie formy rozdelenia podielových fondov patrí rozdelenie na otvorené a uzavreté. Otvorené sú častejšie a majú neobmedzený počet vydávania podielových listov. Uzavreté podielové fondy, už ako samotný názov predpovedá, sú značne obmedzenejšie čo sa týka doby, kedy môžu byť vydávané alebo vzhľadom na celkový počet. Väčšinou sa vytvárajú na 10 rokov.

investovanie do fondov

Podielové fondy – typy

Fondy peňažného trhu sú ideálnym typom podielového fondu na krátkodobé investovanie. Nedá sa prostredníctvom nich dosiahnuť extrémne vysoké výnosy, no na druhej strane neprinášajú ani obrovské riziko. Dlhopisové fondy sa dajú rýchlo predať a vývoj sa dá pomerne jednoducho predvídať. V tomto prípade sú teda pomerne vhodné aj na dlhodobé investovanie.

Akciové fondy sú najvýnosnejšie zo všetkých fondov, no zároveň sa zaraďujú medzi najrizikovejšie. Opäť sa tu oplatí na zhodnotenie investovať skôr na dlhšie časové obdobie, minimálne 5 rokov. Zmiešané fondy predstavujú akúsi „zlatú strednú cestu“ medzi dlhopisovými a akciovými fondami. Rovnako sa na investovanie využívajú aj fondy fondov, ktoré fungujú na princípe, že fond, do ktorého investujete investuje do iného fondu.

Najvýnosnejšie fondy

Medzi najvýnosnejšie fondy patria napríklad:

Pre bežného človeka však môže byť omnoho zaujímavejšie sledovať výnosnosť akciových fondov bežných bánk. Pozrite si s nami porovnanie vo forme tabuľky:

fondy
zdroj: https://www.finax.eu/sk/blog/su-fondy-ponukane-v-bankach-vyhodne

Výhody a nevýhody investovania do fondov

Výhodou investovania do podielových fondov je predovšetkým to, že ide o jednoduchý spôsob investovania. Zároveň máte pomerne malé riziko straty kapitálu a naopak celkom dobrú príležitosť peniaze zhodnotiť. Takéto investovanie je prakticky dostupné pre každého a nemusíte mať pri tom ani obrovský vstupný vklad (ako je to napríklad v prípade investičného zlata). Dôležité je nájsť si spoľahlivú a zodpovednú správcovskú spoločnosť a nájsť si typ fondu, ktorý Vám bude vyhovovať.

Rovnako je výhodou, že ide o časovo nenáročný spôsob investovania. Ide o neviazanú investíciu, čiže sa nemusíte viazať na žiadnu dobu. Ako sme si už ale spomenuli, v niektorých prípadoch je lepšie počkať, aby ste získali väčšie zhodnotenie. Medzi nevýhody môže patriť, že nemáte kompletnú kontrolu nad Vašim investičným portfóliom – to má na starosti správcovská spoločnosť. Aktívne spravované podielové fondy môžu mať vyššie poplatky, no výhodou je ušetrenie času, pri ktorom pravidelne dostávate report o situácii na trhu.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli