SEO servis

Posledná aktualizácia článku prebehla: 30. marca 2020

SEO (Search Engine Optimization) sa prekladá ako optimalizácia pre vyhľadávače. Hlavným cieľom tejto SEO optimalizácie je dosiahnutie čo najvyšších pozícií v organickom vyhľadávaní v Google. Z tohto dôvodu si každá stránka zaslúži nejaký ten „SEO Servis“, čo znamená, že sa stránka upraví po technickej aj obsahovej stránke a zároveň sa nastavia jej možnosti propagácie, predovšetkým v online svete.


SEO sa delí na On-Page a Off-Page časť

Čo to teda sú on-page a off-page SEO faktory? Ide o základné rozdelenie vecí resp. faktorov, ktoré ovplyvňujú pozície stránky v Google. Celkovo ich je asi 200. Teda presnejšie, toľko ich Google definoval. Neprezradil ich samozrejme všetky. No značná časť týchto faktorov je známa. Tak prečo ich nezapracovať aj na Vašu stránku? Správnou aplikáciou nižšie spomínaných faktorov môžete svojej stránke iba pomôcť. Pomôžte stránke a ponúknite jej SEO servis.


Prvoradá je on-page optimalizácia. Až po nej sa môžete pustiť do off-page


On-Page SEO faktory

Zásadným a kľúčovým onpage SEO faktorom každej webovej stránky je jej obsah. Hodnota textov z pohľadu vyhľadávača je určená predovšetkým prítomnosťou príslušných kľúčových slov, ich rozmiestnením (napr. v hlavnom nadpise, podnadpisoch…) a hustotou (nie je tak dôležitý počet, ako pomer k ostatným slovám). Google už vie, ktoré slová si sú navzájom synonymami, čo znamená, že dnes už spoločne s jednýcm kľúčovým slovom, môžete v článku spomínať aj pomocné a Google vie, že ide o tú istú vec.
Okrem obsahu sa však stretávame s množstvom ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú pozície v Google vyhľadávaní. Medzi ne patria napríklad:

 • výber domény – Voľba názvu domény je jedna z prvých vecí, na ktorú je potrebné myslieť pri budovaní nového webu.
 • výber hostingu
 • URL a štruktúra webu – Správna štruktúra webu uľahčuje používateľom nájsť požadované informácie. Rovnako tak aj Googlu.
 • metaznačky – title, description, keywords
 • nadpisy H1-H6 – Kľúčové slová v nadpisoch majú väčšiu váhu ako obyčajný text.
 • textový obsah – Dôležitý je unikátny text.
 • obrázky
 • videá

Off-Page faktory

Keď je onpage optimalizácia hotová, môžete sa pustiť do offpage optimalizácie. Funguje to asi takto. Vaša stránka je Vaša prezentácia, Vaša vizitka. Pokiaľ by ste na stretnutie s klientom prišli neupravený a nepripravený, asi by to mohla značne ovplyvniť, či sa Vám obchod podarí uskutočniť. Tak isto to je aj s optimalizáciou a SEO servisom. Najprv musíte dať do poriadku Vašu stránku, až potom sa môžeme pustiť do offpage optimalizácie. Základom offpage optimalizácie je linkbuilding a linbaiting. Linkbuilding je vlastne získavanie spätných odkazov. Tie môžete získať z článkov na iných weboch, katalógov.

V rámci budovania off-page SEO je dôležité:

 • spätné odkazy
 • sociálne faktory
 • budovanie autority a dôveryhodnosti webu – Dôveryhodnosť a autorita domény.

Nekalé praktiky pri SEO optimalizácii webu

Pri optimalizácii sa môžete stretnúť s viacerými druhmi optimalizácie. Ide o tieto druhy:

 • white-hat: ide o druh optimalizácie, ktorý dodržiava pravidlá SEO
 • black-hat: optimalizácie, ktoré využívajú nekalé triky s cieľom zlepšiť hodnotenie vo vyhľadávačoch, pr. využívajú dieru v algoritme
 • grey-hat: medzi white-hat a black-hat

White hat SEO je teda všetko to, čo sme v tomto článku spomínali. Idem o správne nastavenie webu a následnej propagácii na webe.

Black hat SEO je optimalizácia, ktorá je Googlom zakázaná. Ide predovšetkým o kupovanie spätných odkazov. Google na tieto praktiky ukazuje a sleduje ich. Určite Vám neodporúčam tieto spôsoby optimalizácie, síce na určitý čas pomôže avšak už sme boli svedkom aj toho, keď Google tieto stránky penalizoval a obmedzil ich zobrazovanie vo vyhľadávaní, prípadne ich vo vyhľadávaní vôbec nezobrazoval, čo je vážny problém pre akúkoľvek stránku.

Gray hat SEO – ide o optimalizáciu, ktorá je niekde na hrane a medzi black a white. Napríklad také kopírovanie textov z inej stránky. Určite si tým nepomôžete. V zásade sa týmto praktikám treba tiež vyhnúť.


Využite SEO servis a pridajte sa k spokojným klientom, medzi ktorých patria napríklad:


Posledná aktualizácia článku prebehla: 9. augusta 2018

„Ďakujeme za úpravu webu po technickej aj obsahovej stránke. Spolupráca bola bezproblémová a takto s odstupom času vieme povedať, že bola aj účinná.“
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Luxuza.sk Luxuza

Posledná aktualizácia článku prebehla: 17. júla 2019

„Na začiatku spolupráce sme nevedeli aká dôležitá táto spolupráca pre nás bude. Dnes sme veľmi vďačný za odbornú pomoc a férový prístup, ktorý nám pomohol pri budovaní stránky.“

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]
Realitný Jánošík realitný jánošík

Potrebujete pomôcť a hľadáte niekoho na SEO servis Vašej stránky?

Vyplňte nasledujúci formulár a získajte nezáväznú ponuku.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli