Syndróm vyhorenia

Syndróm vyhorenia predstavuje súbor príznakov spojených s negatívnym psychickým rozpoložením jednotlivca. V podstate ide o stav vyčerpania ako dôsledok dlhodobého nadmerného zaťaženia organizmu. Príznaky sú nesmierne variabilné a často sa tento syndróm zamieňa aj s mnohými ďalšími psychiatrickými diagnózami. Tento syndróm môže byť realitou všetkých ľudí, ktorí sa dokážu zapáliť a udržať si svoj pracovný zápal aj z dlhodobého hľadiska. Výskyt je častý najmä u ľudí s náročnou prácou vyžadujúcou si veľa času a zodpovednosti.

Syndróm vyhorenia zväčša prebieha ako proces, pričom jednotlivé štádia nastupujú nenápadne a tak bývajú príznaky často nepovšimnuté. Emocionálne vypätie, zmeny v správaní, či apatia sú prvými signálmi začiatku syndrómu vyhorenia. Tento proces končí psychickým a fyzickým vyčerpaním, uzatvorením sa do seba a znížením pracovného výkonu. Posledné štádia sú veľmi náročné pre psychiku a je takmer nevyhnutné na ich zdolanie vyhľadať odbornú pomoc psychológa alebo psychiatra.

únava

Príčiny

Príčin podnecujúcich vznik syndrómu vyhorenia je mnoho. Za rizikové faktory sa považuje aj samotný spôsob života plný stresu v rýchlom životnom tempe a vysokými nárokmi na výkonnosť. Riziko tiež predstavuje monotónnosť práce, zaujatie, či nutnosť čeliť chronickému stresu. Burnout zaznamenáva tým vyšší výskyt, čím sa na ľudí kladú vyššie nároky. Samotná profesia predstavuje kľúčový faktor, ktorý môže podnietiť vyhorenie. Najrizikovejšie povolania sú tie s vysokou náročnosťou a zodpovednosťou a tiež je veľmi riziková aj práca s ľuďmi.

Pri syndróme vyhorenia je nesmierne dôležité poukázať aj na prílišný entuziazmus a idealizovanie si práce. Po vysokých očakávaniach sa totiž často prejaví realita, ktorá nemusí korešpondovať s našou predstavou. Pre prevenciu syndrómu vyhorenia je nesmierne dôležitá sociálna opora prostredníctvom kvalitnej sociálnej siete. Organizácia práce, flexibilita a kompletizácia môžu poslúžiť na predchádzanie psychického vyčerpania. Podmienky práce neuveriteľné ovplyvňujú nielen výkonnosť, ale aj psychické rozpoloženie zamestnancov.

Príznaky

Najčastejšie sa syndróm vyhorenia týka ľudí, ktorí chcú niečo dosiahnuť a tak môže postihnúť kohokoľvek. Medzi hlavné príznaky syndrómu vyhorenia patrí vyčerpanie a pokles výkonnosti. Takýto človek sa cíti kompletne na pokraji svojich síl, pociťuje svalové napätie, bolesti, má nekvalitný spánok, nedostatok energie a pociťuje slabosť. Z psychického hľadiska pociťuje bezmocnosť, skľúčenosť, ale tiež aj pocity strachu, prázdnoty a samoty. Často je príznakom aj ľahostajnosť k okoliu a aj k povinnostiam napríklad vo forme prokrastinácie. Strata sebaúcty a pocit menejcennosti ešte viac umocňujú pocit vlastnej nedostatočnosti.

Syndróm vyhorenia

Diagnostika

Aj keď existujú aj určité špecifické príznaky, u jednotlivca sa môžu prejaviť aj rôzne subjektívne príznaky. Ľudia si tak často nemusia uvedomovať, že sa dostali do stavu vyhorenia inak nazývaného aj burnout. Na zistenie tohto stavu je možné použiť orientačný dotazník, dotazník Burnout Measure BM alebo metódu Maslach Burnout Inventory MBI. Ide o dotazníky, ktorých úlohou je zistiť vaše psychické rozpoloženie a na základe toho odhaliť aj potenciál syndrómu vyhorenia. Ide teda o skvelú metódu ako môžete podchytiť túto metódu dostatočne včas.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli