Písanie článkov ako práca na doma

Písanie článkov dnes už predstavuje seriózny spôsob zárobku. Stránky s rôznym obsahom si často najímajú ľudí, prípadne platia za články s rôznym zaujímavým obsahom. Práca na doma tak môže vyzerať aj tak, že budete sedieť za počítačom a zhromažďovať informácie. Okrem toho, že články by mali byť informačné, často musíte plniť aj mnohé ďalšie pokyny klientov. Ide o prácu, ktorá je kreatívna, no vyžaduje si zodpovedný prístup a základné zručnosti v oblasti písania a technológií.

Kto je vhodný na písanie článkov

Samotné písanie článkov sa vám možno nebude zdať namáhavé. Veď každý z nás má určitú slovnú zásobu a vie posúvať informácie. Písanie článkov je však aj o neustálom učení. Človek, ktorý sa chce touto prácou živiť potrebuje neustále prehlbovať svoju slovnú zásobu, pracovať s textom a tiež sa vzdelávať, aby vedel sprostredkovávať akýkoľvek druh informácií.

Táto funkcia teda nie je určite pre každého a vyžaduje si veľa kreativity. Ja osobne odporúčam trénovať svoju slovnú zásobu najmä čítaním kníh, článkov, blogov a sledovaním situácie vo svete. Získate tak prehľad aj o spôsobe písania iných ľudí a formuje sa tak aj váš vlastný rukopis. Veľmi dôležitou súčasťou aj ovládanie jazykov. Jazyky vám otvoria bránu do ďalších sfér a máte ešte väčší prístup k informáciám.

písanie článkov

Pred tým ako s článkom začneš…

Pri každom článku je dôležité si vyhľadať dostatok zdrojov, porovnávať informácie a s použitím kritického myslenia ich triediť. Vzhľadom na množstvo informácií si tak môžete buď vytvoriť vlastný názor a viesť článok v takomto smere, alebo porovnať jednotlivé názory a objektívne celú problematiku zhodnotiť.

Samotný prínos informácií je pri článkoch najdôležitejší a taktiež aj samotné zdroje, ktoré využijete. Podľa toho sa totiž môže hodnotiť aj relevantnosť a hodnovernosť daného článku. Určite teda použité štúdie a články vo forme odkazu spomeňte. Pri písaní menej odborných článkov je tiež dobré sa zameriavať na čerpanie informácií, prípadne do článku vložiť zaujímavosti a fakty. Článok tak nebude len reklamným spamom, ale bude pre ľudí predstavovať aj zdroj informácií.

Stavba článku

Článok musí mať pútavý názov, ktorý zaujme potenciálnych čitateľov. Ja za pútavé názvy považujem najmä tie, ktoré sa týkajú širokej masy ľudí a aktuálnych tém. Pri reklamných článkoch je dobré siahať po slovných hračkách a využívať skôr krátke a stručné názvy. Po tom ako vymyslíte názov sa už môžete venovať samotnému obsahu článku. Obsah článku by mal byť dostatočne štruktúrovaný do viacerých odsekov a obsahovať relevantné informácie.

Členitosť je individuálna vzhľadom od témy a tiež aj od množstva podávaných informácií. Snažte sa čitateľom ponúknuť naozaj kvalitný článok, ktorý ich obohatí, prípadne im pomôže s určitou problematikou. Na záver je dôležité samotné zhrnutie a tiež môžete čitateľov osloviť k aktivite na stránke.

práca na doma

Ako sa dostať k pracovným ponukám?

Pracovné ponuky v rámci písania článkov môžete nájsť prostredníctvom reklamných agentúr, ale aj rôzne na internete. Veľmi dobrou alternatívou je napríklad stránka Jaspravim.sk. Pracovné ponuky z tejto kategórie bývajú pravidelné, ale rovnako môžete natrafiť aj na jednorázové objednávky. Najčastejšie sa realizujú čisto prostredníctvom internetu a tak treba byť pri ich riešení dostatočne obozretný.

Ohodnoťte článok!
[Celkovo: 0 Priemerne: 0]

Pridaj komentár

tipli