ETF investovanie

ETF investovanie je skratka pre investovanie do fondov obchodovaných na burze (Echange Traded). ETF môžeme chápať ako pasívne riadený fond, ktorý sa zameriava na sledovanie určitého podkladového aktíva a sleduje krivku jeho cenového pohybu. Od toho sa odvíja aj ich hodnota. Môžu sa zameriavať na akcie, indexy, dlhopisy, ale aj zlato, ropu, či iné komodity. Ako funguje princíp fungovania a ako do ETF investovať? Ktoré ETF fondy sa považujú za najlepšie? Aké poplatky s takýmto investovaním súvisia?

Investovanie do ETF fondov

investovanie

Samotné fungovanie ETF fondov môžeme popísať pomerne jednoducho. V pozadí celého procesu stoja veľké finančné inštitúcie, ktoré takéto fondy vytvárajú. Po ich schválení nastáva emitácia cenných papierov, ktoré je možné si zakúpiť. Tvorca však musí sledovať, či je vývoj ETF fondov v súlade s aktívom, aby dochádzalo k čo najpresnejšiemu kopírovaniu.

ETF investovanie predstavuje pasívnu formu investovania, pretože si viete jednoducho vybrať len jeden fond, ktorý je ale zložený z viacerých tried aktív. Pomerne jednoducho viete zakúpiť takéto cenné papiere, napríklad aj prostredníctvom Vašej banky. Ďalej už stačí len sledovať situáciu a včas podiel predať. Takáto forma investovania sa považuje za pomerne jednoduchú a rovnako aj efektívnu.

Aj preto sa ETF fondy na Slovensku využívajú aj v investičných sporeniach v rámci 2. a 3. piliera. ETF fondy pritom udávajú cenu v reálnom čase počas obchodných hodín burzy. Dá sa tak kúpiť aj predať v jeden deň a tak zarobiť, pričom v podielových fondoch takýto systém nefunguje. Vo všeobecnosti prinášajú o 20% vyššiu výnosnosť ako klasické podielové fondy.

ETF fondy graf

Grafov ETF fondov nájdete na internete obrovské množstvo. Dôležité je zamerať sa na tie, ktoré sú pre Vás osožné a priamo ovplyvňujú Vašu investíciu. My Vám na ukážku prinášame graf, ktorý porovnáva ETF kopírujúce ceny zlata a ETF kopírujúce akciový index USA v ročnom horizonte:

ETF fondy graf
zdroj: https://www.financnytrh.com/1-rocny-graf-etf-kopirujuce-ceny-zlata-vs-akciovy-index-usa-sp-500-do-42013/

ETF fondy poplatky

Medzi poplatky, ktoré musí investor do ETF fondov platiť patria provízie za nákup a predaj. Výška provízií sa líši a rovnako nájdete aj fondy, pri ktorých sa táto provízia neplatí. ETF fondy si neúčtujú poplatky za predaj, no na druhej strane si účtujú poplatky za sprostredkovanie. Pri ETF fondoch, ktoré si neúčtujú províziu je často vyšší koeficient nákladov. Ide vlastne o percento aktív zaplatených za chod fondu. Vo všeobecnosti ide o formu investovania, ktorá je omnoho viac finančne dostupná ako investovanie do podielových fondov.

Najlepšie ETF fondy

ETF fondy rozdeľujeme na viaceré typy: indexové, sektorové, komoditné, menové, dlhopisové, inverzné, pákové, dividendové. Indexové ETF fondy kopírujú vývoj ceny akciového indexu – jednoznačne najpopulárnejšie sú americké indexové fondy. Sektorové ETF kopírujú výkonnosť akcií firiem z konkrétneho sektora. Komoditné sa zameriavajú na určitú oblasť trhu a kopírujú vývoj ceny danej komodity.

Menové ETF kopírujú vývoj ceny meny, prípadne viacerých mien. Dlhopisové obsahujú vládne, či firemné dlhopisy, inverzné sa vyvíjajú iným smerom ako sledované podkladové aktívum. Pákové ETF fondy kopírujú vývoj ceny podkladového aktíva s omnoho väčšou citlivosťou a dividendové majú v portfóliu akcie firiem, ktoré vyplávajú dividendy.

Medzi najlepšie ETF fondy patria napríklad:

  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF (IUSA)
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG)
  • Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered UCITS ETF (ELCR)
  • Lyxor MSCI India UCITS ETF (INR)

Najlepšie ETF fondy SLSP

Do ETF fondov sa dá jednoducho investovať aj prostredníctvom Georga. Ako na to? Pozrite si video:

ETF fondy Unicredit Bank

Okrem SLPS aj Unicredit Bank poskytuje možnosť investovať do ETF fondov. Tento spôsob investovania funguje na základe spolupráce s najväčším európskym správcom aktív Amundi. Takýmto moderným spôsobom môžete jednoducho investovať a zhodnocovať Váš kapitál prostredníctvom 4 portfólií: konzervatívne, balancované, dynamické a akciové.

Pravidelné investovanie do ETF

Pravidelné alebo dlhodobé investovanie prostredníctvom ETF fondov sa dá porovnávať s pravidelným investovaním do podielových fondov. Investor v prípade ETF vlastní konkrétne cenné papiere, čo má vplyv na odlišné zdaňovanie a potenciálne vyššie zhodnotenie. Pri dlhodobom a pravidelnom investovaní predstavujú vhodnú voľbu indexové ETF fondy. Tie kopírujú vývoj v rámci vybraných svetových trhov – skvelým tipom je napríklad S&P 500, ktorý kopíruje vývoj amerického indexu.

Ohodnoťte článok!
[Celkovo: 0 Priemerne: 0]

Pridaj komentár

tipli