Najúčinnejší spôsob zabezpečenia kvality služieb pre malé a stredné podniky

Spravovanie malých a stredných podnikov môže byť veľmi ťažké. V prvom rade preto, že tím v takýchto organizáciách je malý, ale množstvo pracovných úloh veľké. Musíte tiež neustále plánovať svoj rozpočet, monitorovať kvalitu služieb, tovaru a zamestnancov. Bez kvality sa dnes predsa nemôžete zaobísť, pretože iba ona môže z malého začínajúceho podnikania urobiť plnohodnotnú, neustále sa rozvíjajúcu a ziskovú organizáciu.

Štruktúrovaná kontrola kvality a zjednodušené pracovné procesy umožňujú majiteľom podnikov pracovať na zlepšení svojho podnikania a kráčať za svojím cieľom bez zbytočných prekážok „pod nohami“.

A jedným z najúčinnejších spôsobov zabezpečenia konzistentnej kvality služieb pre malé a stredné podniky je získanie ISO certifikátu. Aj z tohto dokumentu môžete mať a získať pre svoju firmu niekoľko výhod.

Finančné výhody

Certifikácia ISO 9001 zvyšuje obchodné príležitosti na prilákanie potenciálnych zákazníkov a rozširovanie na medzinárodných trhoch. Mnoho západných spoločností si ako partnerov vyberá iba spoločnosti s certifikáciou, takže je najvyšší čas ju získať.

Certifikovaný podnik získa viac objednávok a následne väčší zisk. Vďaka zavedeniu systému kontroly kvality alebo bezpečnosti  sa zaistí nepretržitá a efektívna práca organizácie s minimálnym počtom chýb. To všetko vedie k nižším výrobným nákladom. V dôsledku toho sa tovary a služby môžu, v porovnaní s konkurenciou, predávať za výhodnejších podmienok.

Zamestnanecké výhody

V podnikaní je dôležitou zložkou aj ľudský faktor. Norma ISO 45001 preto zasa ustanovuje  vymedzenie úloh a bezpečnosti v organizácii. Každý zamestnanec musí mať jasné a zrozumiteľné povinnosti, s ktorými sa môže vyrovnať vzhľadom na svoju odbornú prax. Aktualizovaný systém vám tiež umožňuje sledovať pokrok a výsledky vo všetkých fázach vykonávania pracovných úloh zamestnancami. Vytvára sa pozitívna pracovná atmosféra. Organizácia sa zmení na stroj na výrobu kvalitného tovaru alebo služieb, v ktorom je všetko na svojom a správnom mieste.

Ľudia radi pracujú v spoločnostiach, kde sa s nimi zaobchádza spravodlivo, počúvajú ich a podieľajú sa na vytváraní užitočných kreatívnych produktov. Aj v práci potrebujú pocit bezpečia a istoty. Dôstojné mzdy a pracovné príležitosti sú tiež dôležité, ale bez správneho pracovného prostredia nebudú zamestnancov k výkonu motivovať.

Preto sú normy kvality alebo bezpečnosti pre vašu firmu veľmi dôležité.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli