Peer to peer pôžičky

Peer to peer pôžičky sú na Slovensku ešte stále novinkou. Táto pôžička je vo väčšine prípadov výhodná pre obidve strany. Ide o pôžičku, ktorá nie je vedená, respektíve sprostredkovaná cez banku. Jednotlivec môže touto formou požičať peniaze inému jednotlivcovi, či dokonca firme. Pôžičky sa vo všeobecnosti riadia podľa Občianskeho zákonníka a banky na ne nemajú dosah.

Ako P2P funguje?

Tento typ pôžičky môže byť poskytnutý aj pre také osoby, ktoré by za normálnych okolností v banke pôžičku nikdy nedostali. Celý proces získania takejto pôžičky funguje prostredníctvom internetu. V podstate žiadateľ pošle žiadosť, ktorá je overená, tak aby bol žiadateľ schopný splácať splátky. Tieto informácie sa pritom nijakým dôveryhodným spôsobom neoverujú a preto je jednoduché sa do systému so svojou žiadosťou dostať.

peniaze

Po overení bonity žiadateľa ponúknu investori svoje financie podľa dohodnutej úrokovej sadzby. Vo všeobecnosti to funguje tak, že čím je žiadateľ rizikovejší, tým vyšší je výnos pre investora. Avšak je tu aj značné riziko nesplatenia pôžičky. Online spoločnosti, ktoré sprostredkúvajú komunikáciu medzi žiadateľom a investorom môžu vytváraj vlastné garančné fondy.

Pri takejto forme pôžičky sa však nepožičiava celá suma od jedného veriteľa, ale každý veriteľ poskytne určitú časť celej sumy. Takto je zaručené, že ste chránený pred podvodom. Ide o takzvanú kolektívnu pôžičku, pretože si naraz požičiavate od rôznych veriteľov.

Výhody a nevýhody peer to peer pôžičiek

Medzi výhody tejto formy pôžičky patrí, že si ju môžu zobrať aj ľudia, ktorí majú v normálnej banke problém dosiahnuť pôžičku. Vybavenie pôžičky je veľmi rýchle a dokonca sa dá celé sprostredkovať cez internet. Taktiež získate nižší úrok a úplne sa vyhnete bankám. Poskytuje možnosť požičiavať si od finančne zabezpečenejších, pre ktorých môže tento biznis tvoriť pasívny príjem.

peniaze

Na druhej strane musíte konať na základe vlastnej zodpovednosti a svedomito plniť podmienky online spoločnosti. Samotné takéto požičiavanie prináša so sebou aj mierne riziko, keďže nie je kontrolované bankovými spoločnosťami a teda ani národnými garančnými fondmi.

Peer to peer pôžičky sú formou pôžičky, ktorá je pre mnohých ľudí sympatická a naozaj poskytuje určité množstvo výhod. Rovnako však so sebou nesie aj určitý risk. Je preto len na vás, či ste ochotný toto riziko podstúpiť a dosiahnuť peniaze aj nebankovou cestou. Dúfam, že bol pre vás článok prínosný a naučili ste sa viac ako pôžičkách aj v tejto nebankovej forme.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli