Pasívny príjem na internete

Posledná aktualizácia článku prebehla: 28. marca 2020

Keď sa niektorých ľudí spýtam, aký je rozdiel medzi PASÍVNYMI PRÍJMAMI a AKTÍVNYMI PRÍJMAMI, tak si tieto dva pojmy pletú. Preto sa budem snažiť tento rozdiel vysvetliť.

Pojmy „aktívne a pasívne príjmy“ však už pár rokov pozná aj naše daňové právo – zaviedla ich už vláda I. Radičovej.

Toto rozdelenie sa týka len príjmov fyzických osôb – tj zamestnancov, fyzických osôb-podnikateľov ako aj prenajímateľov nehnuteľností, umelcov a iných fyzických osôb, ktoré nie sú zamestnancami ani SZČO.


Pasívny príjem – jedná sa o pojem z ekonómie. Pasívny príjem sa rozumie pravidelný príjem, pre ktorého získanie nie je potrebné vynakladať nejaké zvýšené úsilie (alebo prácu) a alebo kde nie je vyžadovaná „moja“ prítomnosť. Pasívny príjem majú napríklad dôchodci. Aby mohli dostávať dôchodok, tak museli napred chodiť 40 rokov do práce (napred vykonali prácu, potom začali dostávať dôchodok – pasívny príjem).

Pasívny príjem však môžete mať aj z MLM, internetovej stránky, youtube kanálu…

Aký môže byť pasívny príjem?

  1. Zisk z prenájmu budov, priestorov, bytov a pod
  2. Zisk z podniku, kde sa nevyžaduje moja prítomnosť
  3. Zisk z dividenty, dlhopisov, investičných fondov
  4. Zisk z reklmamy – napr. umiestnenia cudzích reklám na webových stránkach
  5. Zisk z úrokov
  6. Zisk z poskytovania licencie alebo zisk z patentov (napríklad pasívne príjmy umelcov)

Aktívny príjem – je taktiež pojem z ekonómie. Pod aktívnym príjmom sa rozumie príjem, pre ktorého získanie musíme neustále vykonávať nejaké úsilie, či prácu. Ak nevykonám žiadnu prácu, tak nedostanem žiadny príjem. Aktívny príjem dostávajú napr. všetci zamestnanci, ktorí, aby mali nárok na svoju mesačnú mzdu, tak musia chodiť do práce.

Aktívne príjmy môžeme zatriediť do troch skupín

  1. príjmy zo zamestnania – trvalý pracovný pomer alebo dohoda
  2. z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti – teda živnostníci a ostatní SZČO, ktoré podnikajú na základe DIČ a nie sú živnostníkmi (sprostredkovatelia, znalci, tlmočníci, notári a pod.), poľnohospodárov a spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností
  3. príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu – ide teda o honorár alebo odmenu, ktorú  autor získal za priamy predaj svojho článku, vystúpenia, knihy, skladby, maľby…

 

Rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi príjmami z hľadiska dane z príjmov

Aktívne príjmy
Poberateľ aktívnych príjmov vyčísľuje základ dane ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, pričom si môže uplatniť skutočné výdavky (na základe vedenia účtovníctva alebo daňovej evidencie) alebo výdavky percentom z príjmov, resp. paušálne výdavky. V druhom prípade odpočíta od svojich príjmov sumu paušálnych výdavkov a rovnako aj poistné odvody platené v súvislosti s aktívnymi príjmami.

Pasívne príjmy
Ich poberateľ vyčísľuje základ dane ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, rovnako s použitím skutočných alebo paušálnych výdavkov. V druhom prípade odpočíta od svojich príjmov len sumu paušálnych výdavkov, poistné odvody neodpočíta.


Vybudovať si pasívny príjem je podľa mňa obrovská práca. Nie je to sranda, inak by to mohol mať dnes každý. Je jasné, že to nedokážeme všetci. Viem, že zarobiť peniaze vlastnou prácou je zložité a musíte tomu venovať veľa času a úsilia. Najprv by to chcelo zarobiť aspoň nejaké peniaze, potom premýšľať o pasívnom príjme. Ak hľadáte spôsob, ako si zarobiť na internete, urobte prvý krok a prečítajte si môj článok PRÁCA NA DOMA.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli