Efektívne štúdium pre dosahovanie dobrých výsledkov

Štúdium na vysokej škole sa v určitej miere dá taktiež považovať za full time job. Študenti musia svoje školské povinnosti plniť zodpovedne a v stanovenom čase, aby získali dobré študijné výsledky. Tie môžu byť neskôr ohodnotené aj finančne prostredníctvom štipendia. Ako získať dobré študijné výsledky? Ako študovať efektívne a stráviť pri tom menej času?

Dostatočný prehľad

Pre dosahovanie dobrých výsledkov je potrebné mať ohľadom všetkých predmetov a povinností dostatočný prehľad. Môžete si viesť diár, kde si zaznačíte všetky dôležité udalosti a dead-liny, ktoré nesmiete premeškať. Budete tak efektívne využívať svoj čas a na nič nezabudnete. Dátumy sú veľmi dôležité a nie každý ich dokáže držať v hlave, preto sa netreba hanbiť za diár, ktorý vám pomôže všetky skúšky, zadania, seminárne práce, či protokoly odovzdať na čas.

Nenechávajte veci na poslednú chvíľu

Prokrastinácia je pri študijnom živote veľmi častá, pretože vaše aktivity si musíte plánovať sami tak, aby ste všetko stihli. Nikto nad vami nestojí a nediktuje vám kedy máte čo robiť, aby ste všetko stihli. Je to len na vašej hlave a vy si musíte určiť priority pre daný semester, rovnako ako aj časový harmonogram. Plánovanie vášho času, najmä pri náročnejšom štúdiu je pre študentov snáď kľúčovým aspektom k dosiahnutiu dobrých výsledkov.

Ako sa učiť?

učenie

Samotným základom štúdia je samozrejme učenie. Každý z nás má zrejme metódu, ktorá pre neho funguje najlepšie. Mojou obľúbenou je aktívne zhromažďovať poznámky počas celého semestra, vďaka čomu sa mi už počas prednášok veľa informácií dostáva do hlavy. Robiť si vlastné poznámky je podľa mňa skvelou metódou ako si informácie upevniť. Pred každým skúškovým tak mám zhromaždený študijný materiál vrátane povinnej literatúry a teda môžem študovať. Môj postup spočíva v tom, že najradšej zachytávam veľké množstvo informácií, pričom selektujem ich dôležitosť.

Niektoré pasáže si prečítam len raz, iné si opakujem niekoľkokrát, aby som ich vedela lepšie. Vždy sa snažím učiť tak, aby som veci vedela vysvetliť, vďaka čomu mi aj dlhšie ostanú v pamäti. Profesori totiž veľmi ľahko vedieť rozoznať, či ste sa len učili naspamäť vety alebo samotnému učivu chápete . Niektorí ľudia majú radi metódu hlasného učenia, kedy si vety opakujú nahlas, prípadne ich akoby rozprávajú niekomu inému. Túto metódu mám rada pokiaľ sa pripravujem na ústnu skúšku.

Spôsob učenia je veľmi dôležitý. Určite odporúčam zhromažďovať si materiál postupne. Dobré je aj sa ho priebežne učiť, ale tento systém nemusí vyhovovať každému. Kľúčové pre zvládnutie vysokej školy je najmä dokázať spracovať obrovské množstvo informácií v krátkom časovom úseku. Je to aj kvôli nastaveniu nášho školstva, ktoré sa ešte stále veľmi nezamierava na prax. Aj v takomto školskom systéme však môžete ostať motivovaní ku štúdiu a nájsť si cestu k informáciám. Treba len pracovať s informáciami, hľadať spôsoby a riešenia a učiť sa, čo vám sily stačia.

Štúdium a motivácia

štúdium

Motivácia je vec, ktorú potrebujete ku každej dlhodobej aktivite, ktorá vám zaberá čas. Štúdium je aktivita, ktorá nie je pre každého a treba to tak brať. Niektorí ľudia radšej pracujú manuálne ako študujú, iní sú samoukmi alebo je pre nich vzdelanie nepodstatné. Každopádne pokiaľ chcete študovať je dôležité udržiavať v sebe motiváciu, či už v podobe štipendia, titulu, dobre platenej práce alebo samotného získavania informácií. Čím viac motivácie budete mať, tým lepšie sa vám bude študovať a budete dosahovať aj lepšie výsledky.

V závere je však dôležité podotknúť, že učenie je veľmi individuálne a treba si nájsť svoju cestu k získavaniu informácií. Vždy sa vám však lepšie bude študovať, ak budete pracovať systematicky a všetko zvládnete načas odovzdať. Skúškové obdobie tak bude menej stresujúce a budete sa naň cítiť aj lepšie pripravení.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pridaj komentár

tipli