Kategória: Ostatné

Bezpečný pobyt na internete

Na internete môžete pracovať, zabávať sa, komunikovať s blízkymi, nakupovať, či študovať. Práve preto ide o priestor, ktorý je veľmi variabilný a svoje zariadenie a súbory je dôležité chrániť pred akýmikoľvek vonkajšími vplyvmi. Hackeri a kyberkriminálnici môžu z vášho nezabezpečeného zariadenia...

Influencer marketing

Influencer marketing je novodobý druh marketingu, ktorý sa vyvinul práve vďaka novodobému trendu influencerov. Influencer je osoba, ktorá dokáže (predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí) ovplyvňovať ďalších ľudí. Práve preto začali spoločnosti influencerov používať aj ako marketingový nástroj, pre získanie väčšieho množstva zákazníkov....